SPRAUSLU SEPARATORI NAFTAS IEGUVEI

GEA palmu eļļas nozarei piedāvā arī speciālus sprauslu separatorus, lai atgūtu eļļu no sterilizatora kondensāta. Iepriekš notekūdeņi netika apstrādāti, tāpēc šis jaunais procesa posms ar mūsu sprauslu tipa separatoru apvedceļā palielina eļļas ieguvi. Īpašās konstrukcijas dēļ sprauslu tipa separators spēj atgūt sterilizatora kondensātā esošo palmu eļļu. Atgūto eļļu var pārstrādāt atpakaļ galvenajā procesā. Tas nozīmē mazākus eļļas zudumus kopējā procesā. Ievērojami samazinās arī notekūdeņu daudzums.

GEA sprauslu tipa separatoriem ir augsta caurlaides spēja, ļoti izturīga konstrukcija, neliela platība, augsta automatizācijas pakāpe un (salīdzinājumā ar dekantētājiem) zemākas ieguldījumu izmaksas.


Funkcijas un priekšrocības

  • Nepārtrauktas darbības režīms
  • Automātiska darbība
  • Neliela nepieciešamība pēc darbaspēka
  • Maza nepieciešamā platība
  • Liels ātrums - augsta efektivitāte