Sprawy

Stacja mycia CIP

Jednostka jest zaprojektowana i zmontowana na płozach i może być przenoszona w obrębie zakładu po instalacji.

Urządzenie posiada 2 zbiorniki, z których każdy jest dostarczany z

 • właz do kontroli i serwisowania;
 • kulę natryskową do samooczyszczania;
 • górne i dolne czujniki poziomu;
 • miernik poziomu, który kontroluje poziom w każdym zbiorniku;
 • czujnik temperatury;
 • higieniczny zawór do pobierania próbek (Keofitt, Alfa Laval lub podobny);
 • 2 linie do ciepłej i zimnej wody.

Jeden ze zbiorników ze środkiem czyszczącym posiada również dodatkowe elementy:

 • 2 linie do dozowania środków czyszczących (koncentratów), które posiadają automatyczne zawory, 2 pompy membranowe i przetworniki ciśnienia.

Stacja CIP ma 2 obwody zasilania i powrotu, które mają następujące elementy:

 • pompy odśrodkowe z przemiennikami częstotliwości;
 • przepływomierze;
 • mierniki ph;
 • czujniki temperatury
 • wymienniki ciepła z zaworami sterującymi dla pary lub gorącej wody;
 • filtry;
 • zawory procesowe i sterujące.Viravix Engineering oferuje mycie CIP pod klucz dla przemysłu mleczarskiego. Nasi specjaliści przeprowadzą cały cykl prac: od projektu stacji do uruchomienia, z późniejszym serwisem gwarancyjnym.
CIP Mleczarnia