Koeebox

Koeebox
Więcej informacji o systemie monitorowania Koeebox. Viravix Engineering jest oficjalnym partnerem Meta manufacturing systems.

Właściwości:
 • Monitorowanie urządzeń produkcyjnych w czasie rzeczywistym;
 • Gromadzenie i analiza danych z różnych czujników;
 • Szybkie wykrywanie potencjalnych problemów;
 • Szczegółowe raportowanie i analiza danych produkcyjnych;
 • Przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwiający nawigację;
 • System oparty na chmurze dostępny z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym;
 • Automatyczne powiadomienia o potencjalnych problemach;
 • Analiza danych historycznych w celu identyfikacji trendów;
 • Łatwa integracja z istniejącym sprzętem;
 • Skalowalność dopasowana do potrzeb każdego zakładu produkcji żywności.

Korzyści:
 • Zwiększona produktywność dzięki proaktywnej konserwacji i skróceniu czasu przestojów;
 • Niższe koszty konserwacji dzięki wczesnemu wykrywaniu i zapobieganiu problemom;
 • Lepsza jakość produktu dzięki stałemu monitorowaniu urządzeń produkcyjnych;
 • Lepsze podejmowanie decyzji w oparciu o dane dzięki szczegółowym raportom i analizom;
 • Łatwa integracja z istniejącym sprzętem, skracająca czas i koszty wdrożenia.

Urządzenia, które mogą być monitorowane przez Koeebox:
 • Pasteryzatory;
 • Homogenizatory;
 • Separatory;
 • Napełniacze;
 • Systemy chłodzenia;
 • Systemy czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP).

Dlaczego warto wybrać Koeebox?
Koeebox to niezawodny i zaawansowany system monitorowania, który zapewnia zakładom produkcji żywności wgląd w wydajność sprzętu w czasie rzeczywistym. Jest przyjazny dla użytkownika i łatwy do zintegrowania z istniejącym sprzętem, skracając czas i koszty wdrożenia. Dzięki Koeebox zakłady produkujące żywność mogą zwiększyć produktywność, poprawić jakość produktów i obniżyć koszty konserwacji, co czyni go cenną inwestycją dla każdego zakładu produkującego żywność.