QiVisor Web

QiVisor Web
Więcej informacji o systemie monitorowania QiVisor Web. Viravix Engineering jest oficjalnym partnerem Meta manufacturing systems.

Właściwości:

 • Monitorowanie wydajności i stanu urządzeń w czasie rzeczywistym
 • Zaawansowana analityka i algorytmy uczenia maszynowego do wykrywania anomalii i przewidywania awarii
 • Konfigurowalne pulpity nawigacyjne i alerty ułatwiające wizualizację danych
 • Platforma internetowa dostępna z dowolnego miejsca z połączeniem internetowym
 • Łatwa integracja z istniejącą infrastrukturą i systemami zakładu

Korzyści:
 • Poprawiony czas pracy i niezawodność sprzętu
 • Zmniejszone koszty konserwacji i przestojów
 • Zwiększone bezpieczeństwo pracowników i sprzętu
 • Zwiększona wydajność i jakość produkcji
 • Lepsza zgodność z przepisami

Urządzenia, które mogą być monitorowane przez QiVisor Web:

QiVisor Web może monitorować szeroką gamę urządzeń przemysłowych, w tym:
 • pompy;
 • silniki;
 • sprężarki;
 • generatory;
 • turbiny i inne.
Może zbierać i analizować dane z czujników mierzących różne parametry, takie jak temperatura, ciśnienie, wibracje i natężenie przepływu.


Dlaczego warto wybrać QiVisor Web:
QiVisor Web to niezawodne, przyjazne dla użytkownika i opłacalne rozwiązanie do monitorowania zakładów przemysłowych i konserwacji predykcyjnej. Jego zaawansowana analityka i możliwości uczenia maszynowego pozwalają na wczesne wykrywanie problemów ze sprzętem, zmniejszając prawdopodobieństwo kosztownych przestojów i nieoczekiwanych awarii. Dzięki QiVisor Web użytkownicy mogą zoptymalizować wydajność zakładu i obniżyć koszty konserwacji, co prowadzi do poprawy rentowności i ogólnej wydajności zakładu.