Sprawy

Optymalizacja browaru "Umanpivo"

Skontaktowali się z nami przedstawiciele firmy Umanpivo z zadaniem zautomatyzowania pracy operatorów w zimnym bloku na etapie fermentacji i po fermentacji piwa.

Podczas pierwszej wizyty stało się jasne, że rozwiązanie tego problemu technicznego jest niemożliwe, ponieważ cel, który chcemy osiągnąć, nie jest jasny. Dlatego zaproponowaliśmy zebranie niezbędnych danych na temat działania zimnego bloku bez automatyzacji i przy minimalnych kosztach. Były to informacje o cyklach pracy sprzętu, jego załadunku, przestojach, czasie czyszczenia, dystrybucji marek i powiązaniach z innymi etapami produkcji.

Po dwóch miesiącach zbierania danych zidentyfikowano wąskie gardła i znaleziono przyczyny trudności w planowaniu produkcji. Wszystkie problemy zostały usunięte, a wszystkie zagadki rozwiązane, biorąc pod uwagę ilość wytwarzanego produktu.

Stworzyliśmy system monitorowania dla 40 CCT, 10 zbiorników jasnego piwa, 3 linii rozlewniczych, 1 stacji CIP i 1 pasteryzatora.

Całodobowa kontrola ujawniła miejsca utraty ekstraktu i umożliwiła wizualizację całego etapu produkcji. Klient usprawnił planowanie, skrócił przestoje maszyn i zwiększył wydajność.

Automatyzacja zimnego bloku okazała się w końcu zadaniem niepriorytetowym. Wąskim gardłem okazało się filtrowanie. Nasz klient zmodernizował ją, a także zainwestował w synchronizację procesów między zbiornikami jasnego piwa a produkcją opakowań. W rezultacie był w stanie zwiększyć pojemność magazynową niefiltrowanego piwa bez nowych zbiorników i zwiększyć produktywność całego browaru.
Browary Monitorowanie