Sprawy

Stacja do przygotowywania syropu cukrowego

Cukier jest dozowany z big-bagów za pomocą podnośnika do bufora stożkowego, z którego jest dozowany do linii poprzez automatyczny zawór motylkowy zainstalowany na dnie bufora. Stacja wyposażona jest w pompę odśrodkową, która cyrkuluje produkt i usprawnia proces rozpuszczania. Głównymi elementami stacji są:
 • Głównymi elementami stacji są
 • Pompa odśrodkowa (do cyrkulacji) dostarczana z migającymi łożyskami;
 • Zawór gniazdowy do kontroli przepływu;
 • Automatyczny, szczelny zawór sterujący;
 • Automatyczne i ręczne zawory motylkowe;
 • Zawór zwrotny;
 • Filtr siatkowy;
 • Wziernik.

Do automatyzacji procesu instalowane są kolejne czujniki:

 • Czujnik indukcyjny;
 • Czujnik temperatury;
 • Czujnik ciśnienia;
 • przepływomierz.

Stacja jest dostarczana z dwoma zbiornikami, z których każdy posiada:

 • Kulki rozpylające CIP;
 • Mieszalnik pionowy;
 • właz;
 • Górne i dolne czujniki poziomu;
 • Miernik poziomu;

System może pracować z 2 zbiornikami jednocześnie. Jeden z nich jest przeznaczony do przygotowywania syropu cukrowego. Drugi służy do dozowania syropu cukrowego do produktu.
Napoje bezalkoholowe Pełna konstrukcja