|
|

Відновлення та розробка креслень

Компанія «Віравікс інжиніринг» пропонує послугу з відновлення та розробки технологічних креслень P&ID та PFD. Вони потрібні під час планування робіт з модернізації устаткування, зокрема пошуку шляхів зниження споживання енергоресурсів.

Що таке p&id та pfd креслення

Для керування технологічним процесом використовують його схеми. Вони наочно відображають, які елементи входять у систему і як взаємодіють між собою.

PFD (Process Flow Diagram)

Загальна схема технологічного процесу зображує основне обладнання, задіяне в процесі, та потоки матеріалів, сировини.

По PFD кресленню наочно видно взаємодію компонентів у технологічному процесі. Тому його часто використовують як основу для планування покращень, а також для навчання новачків на виробництві
Що може містити PFD:
● основне обладнання;
● технологічні трубопроводи;
● основні позначення, назви та ідентифікаційні номери обладнання;
● контролери, клапани та клапани, що впливають на роботу системи;
● взаємозв'язок з іншими системами;
● основні, резервні та рециркуляційні лінії;
● номінальні та робочі значення системи, такі як мінімальна, нормальна та максимальна витрата, температура і тиск;
●склад рідин у системі.

P&ID (Piping & Instrumentation Diagrams)

Це дослівно «схема трубопроводів, трубопровідної арматури, насосів та контрольно-вимірювальних приладів».

P&ID креслення більш деталізоване, ніж PFD. Воно часто використовується інженерами-технологами, спеціалістами з КВП, експлуатаційним персоналом.
Що може містити P&ID:
● вимірювальні прилади та їх позначення;
● механічне обладнання з назвами та номерами;
● всі клапани та їх позначення;
● технологічні трубопроводи, їх розміри та ідентифікація
● вентиляційні отвори, дренажі, спеціальні фітинги, лінії відбору проб, редуктори, розширювачі та відбірники;
● постійні лінії запуску тапромивання;
● напрямки потоку;
● посилання взаємозв'язку;
● керуючі входи та виходи, інтерфейси блокування;
● вхідні дані;
● інші дані щодо потреб замовника.
На обох схемах стрілками позначені потоки рідини, матеріалів, сировини; символами - основне та допоміжне обладнання. Головному інженеру або технічному керівнику для управління технологічним процесом знадобляться обидва варіанти.

Навіщо потрібні креслення

Де використовують p&id та pfd схеми:
● проектування та компонування технологічного процесу;
● складання специфікації обладнання;
● розробка алгоритмів та схем управління;
● аналіз HAZOP (hazard and operability study) - небезпеки та працездатність системи;
● технічна експлуатація;
● планування ремонтів, заміни, модернізації обладнання;
● розробка виробничих регламентів, інструкцій, технологічних карт;
● навчання та перенавчання операторів технологічного процесу (системи);
● візуалізація процесу у програмах автоматизації.
Що потрібно для розробки p&id та pfd креслень:
● Програма системи автоматизованого проектування (САПР), сумісна з вимогами до креслень для підприємства.
● Переліки компонентів технологічного процесу.
● Опис вхідних та вихідних основних та допоміжних потоків.
● Межі встановлення обладнання.
● Ідентифікаційні ознаки всіх компонентів відповідно до прийнятої на підприємстві системи — креслення мають бути зрозумілі користувачам.
● Типи та характеристики застосовуваних матеріалів.
● Баланси енергії для кожної лінії.
Детальні p&id та pfd схеми необхідні для розрахунку витрат сировини та матеріалів, планування робіт з енергозбереження.
Розробка та відновлення p&id і pfd схем — процес, що повторюється. Для ефективного управління технологічним процесом креслення оновлюють із встановленою у галузі періодичністю, а також після кожної заміни обладнання

Етапи робіт

1. Аналіз даних
● збір вихідних даних щодо існуючих процесів на підприємстві, обстеження обладнання;
● вивчення документації замовника з вимогами до креслень, управління проектами;
● аналіз вихідних даних
2. Проектування
● розробка pfd схеми - схеми технологічного процесу;
● відновлення p&id креслень;
● розробка технічних специфікацій на устаткування;
● підготовка таблиць з технічними даними
3. Перевірка замовником та
здача результату робіт
●відповідно до вимог ТЗ
Конкретні терміни та зміст робіт з відновлення (розробки) p&id та pfd схем встановлюються у технічному завданні до договору

Хто ми

"Віравікс інжиніринг" — команда інженерів-технологів у харчовій промисловості. Кожен наш спеціаліст пройшов шлях від рядового працівника з технічного обслуговування обладнання до зонального експерта, який займається роботою 10-20 заводів.

Наші партнери:
Elaks, Krones, Zipbier, KHS, Alfa Laval, GEA

Наші клієнти:
Heineken, Mondelez, Nestle, Unilever, Bunge

Приклад кейсу

    Это не пустые обещания. Мы подтвердим нашу квалификацию и опыт необходимыми документами, кейсами.