|
|
  • /
  • /

5 kluczowych aspektów projektowania systemu CIP

System CIP to wydajne i opłacalne rozwiązanie do czyszczenia wewnętrznych powierzchni sprzętu spożywczego i rurociągów bez konieczności ich demontażu. Dobrze zaprojektowany system CIP nie tylko poprawia warunki sanitarne i bezpieczeństwo żywności, ale także upraszcza procedury czyszczenia dla operatorów, skracając czas przestojów. Automatyzując czasochłonny ręczny proces demontażu, ręcznego czyszczenia i ponownego montażu sprzętu, system CIP zapewnia dokładne czyszczenie przy jednoczesnej optymalizacji wydajności produkcji.

Rozważając inwestycję w system CIP, ważne jest, aby priorytetem była niezawodna i nowoczesna konstrukcja. Zapytanie do dostawcy instalacji CIP powinno obejmować konkretne potrzeby zakładu, w tym czynniki takie jak liczba urządzeń myjących, ich cechy i specyfika, liczba linii zasilających CIP, wydajność przełączania, oszczędność wody i środków chemicznych, złożoność systemu i projekt.

Oprócz strat finansowych związanych z przestojami w produkcji, źle wyczyszczony sprzęt może stanowić poważne zagrożenie poprzez rozprzestrzenianie szkodliwych bakterii, zagrażając konsumentom i potencjalnie powodując wycofanie produktu z rynku, co negatywnie wpływa na wyniki finansowe i reputację firmy.

Aby system CIP był skuteczny, sprzęt i orurowanie muszą być zaprojektowane w sposób ułatwiający czyszczenie i zainstalowane zgodnie ze standardami higienicznymi. Wiąże się to z zapewnieniem swobodnego odpływu rur, wyeliminowaniem "martwych stref" i zapewnieniem, że woda używana do końcowego płukania spełnia specyfikacje dotyczące kontaktu z produktem.


Kluczowe kwestie projektowe:

1. Co dokładnie musi być czyszczone i w jaki sposób:
Zaprojektuj system CIP tak, aby spełniał określone wymagania dotyczące czyszczenia w Twoim zakładzie. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak częstotliwość czyszczenia, rodzaje zanieczyszczeń i wszelkie wyjątkowe wymagania sanitarne.
2. Proces CIP i harmonogram produkcji:
Należy rozważyć wielkość wymaganego systemu CIP i jego wpływ na harmonogram produkcji. Należy wziąć pod uwagę takie zmienne, jak liczba obwodów, które mają być czyszczone jednocześnie, częstotliwość czyszczenia, wymagane natężenia przepływu i rodzaje wymaganych środków chemicznych.
3. Kompatybilność roztworów czyszczących:
Należy wybrać kompatybilne roztwory czyszczące i komponenty lub materiały rurociągów, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu. Należy rozważyć modernizację orurowania lub elastomerów, jeśli konieczne jest użycie agresywnych roztworów czyszczących, i zaplanować kompatybilność od samego początku projektowania systemu.
4. Zmniejszenie zużycia wody i środków chemicznych:
Przyjęcie technologii oszczędzania wody i alternatywnych metod obróbki chemicznej w celu zminimalizowania zużycia wody i chemikaliów. Zbadaj techniki, takie jak odzyskiwanie produktu, płuczki i przedmuchy powietrza, aby skrócić czas płukania i zaoszczędzić zasoby.
5. Natężenie przepływu i ciśnienie:
System CIP musi utrzymywać odpowiednie natężenie przepływu i ciśnienie, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego czyszczenia wielu obwodów. Należy odpowiednio dobrać zawory spustowe i przebieg rur, aby zapobiec zalaniu i zapewnić bezpieczeństwo operatora.