|
|
  • /
  • /

Powrót do podstawowych zasad: poprawa systemu mycia na miejscu (CIP)

Systemy mycia na miejscu (CIP) są nieodłączną częścią produkcji żywności, które umożliwiają skuteczne czyszczenie urządzeń i rurociągów bez konieczności ich demontażu. Pomimo powszechnego stosowania systemów CIP, ważne jest regularne przeprowadzanie ich audytu.

Z czasem zmiany w warunkach eksploatacji lub modyfikacje sprzętu podlegającego czyszczeniu mogą wpłynąć na parametry systemu CIP. Może to doprowadzić do obniżenia skuteczności czyszczenia, co może pozostać niezauważone. Dlatego należy okresowo przeglądać i oceniać działanie systemu CIP, aby zapewnić jego optymalną wydajność.

Ustalanie idealnych parametrów mycia na miejscu

Zasadniczo systemy CIP wiążą się z następującymi kluczowymi czynnikami:
●     Czas
●     Prędkość przepływu
●     Temperatura
●     Stężenie środka czyszczącego

W praktyce praca z systemem CIP jest podobna do pracy ze zmywarką domową: wybór cyklu, ustawienie pożądanych parametrów, czasu trwania cyklu, dodanie odpowiedniego detergentu.
Wszelkie odchylenia od prawidłowych parametrów systemu CIP, takie jak nieprawidłowe dozowanie środka czyszczącego, niewystarczająca ilość wody czy nieprawidłowe ustawienia, mogą poważnie wpłynąć na skuteczność procesu czyszczenia.

Z czasem ustawienia systemu CIP mogą ulec zmianie, czasem nawet bez wiedzy personelu. Na przykład, zwiększenie temperatury w celu przyspieszenia procesu czyszczenia i większej wydajności może prowadzić do wydłużenia czasu czyszczenia i zwiększonego zużycia środków czyszczących.

Dlaczego ważny jest regularny audyt? Drobne korekty z czasem mogą prowadzić do obniżenia skuteczności, w tym:
●     Zwiększenie zużycia energii z powodu zbyt wysokiej temperatury wody
●     Nadmierne zużycie środków czyszczących, powodujące dodatkowe koszty
●     Marnotrawne zużycie wody z powodu nadmiernie wysokiej prędkości przepływu
●     Dłuższy czas czyszczenia, skracający czas produkcji

Ważne jest zatem sprawdzenie, czy Twój system CIP działa z maksymalną wydajnością i czy proces czyszczenia nadal odpowiada swojej pierwotnej konfiguracji.

Przywrócenie równowagi i zmniejszenie ryzyka dzięki audytowi CIP

Jeśli masz wątpliwości co do skuteczności swojego systemu CIP, konieczne jest przeprowadzenie oceny w celu ustalenia, czy cztery kluczowe zmienne odpowiadają optymalnym standardom.

Ocenę tę można przeprowadzić samodzielnie lub zlecić firmie specjalizującej się w systemach CIP, aby zapewnić maksymalną wydajność. Ich eksperci mają cenne doświadczenie wynikające z projektowania i wdrażania takich systemów.

Gdy koszty dokładnej regulacji systemu CIP zostaną ograniczone, potencjalne korzyści przewyższają związane z tym ryzyko. Drobne zmiany mogą wpłynąć na jakość produktu i zwiększyć prawdopodobieństwo zanieczyszczenia oraz braków w produkcji, szczególnie w przypadku żywności gotowej do spożycia i napojów.

Integracja czyszczenia z operacjami produkcyjnymi

Wiodący producenci żywności i napojów przykładają dużą wagę do higienicznego projektowania swoich zakładów, obok wolumenów produkcji i jej wydajności. Wynika to na przykład z faktu, że produkty mleczne są podatne na zanieczyszczenia. Może to naruszyć ciągłość produkcji, jeśli nie zostaną ustanowione właściwe protokoły czyszczenia.

Aby złagodzić te ryzyka, ważne jest zintegrowanie procesu czyszczenia z operacjami produkcyjnymi i nadanie mu odpowiedniego priorytetu. Zanieczyszczenia często wynikają z niedociągnięć w procesie czyszczenia.

Rozważmy następującą analogię: tak jak nie możesz zacząć gotować jedzenia w domu, dopóki nie wymyjesz brudnych naczyń, producenci żywności muszą rozpoczynać przetwarzanie z czystego sprzętu. Osiągnięcie tego w obliczu dzisiejszych, szybko zmieniających się wymagań rynkowych może jednak okazać się zadaniem trudnym.

Wreszcie, zaniedbanie właściwego protokołu CIP może doprowadzić do długotrwałego pogorszenia jakości produktu, co negatywnie wpłynie na relacje z klientami, wizerunek marki i wyniki finansowe.

Audyt CIP może zagwarantować, że Twój system pozostanie zoptymalizowany do potrzeb Twojej firmy.