|
|
 • /
 • /

Mycie małych pojemników

Małe pojemniki są używane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w browarnictwie, mleczarstwie, cukiernictwie, farmacji i wszędzie tam, gdzie wymagana jest produkcja na małą skalę.
Zbiorniki te można podzielić na następujące kategorie:
 • Małe zbiorniki: do 500 litrów.
 • Zbiorniki średniej wielkości: od 500 litrów do 5 metrów sześciennych.
 • Duże zbiorniki: powyżej 5 metrów sześciennych.

Jak czyścić małe zbiorniki?

Czyszczenie małych naczyń zwykle nie ogranicza się do jednej metody. Istnieją różne podejścia:
Czyszczenie ręczne
Metoda ta polega na otwarciu zbiornika, jego ręcznym umyciu i zamknięciu. Jednak pod względem czystości mikrobiologicznej metoda ta nie zawsze jest skuteczna i wiąże się z ryzykiem dla produktu i higieny.
Mycie automatyczne
Metoda ta polega na użyciu specjalnych głowic myjących wewnątrz zbiornika. W zależności od rodzaju mycia mogą to być:

 • Statyczna głowica myjąca, która dostarcza roztwór czyszczący lub wodę pod ciśnieniem w określonych kierunkach.
 • Obrotowa głowica myjąca, która obraca się podczas dostarczania roztworu czyszczącego, zapewniając bardziej efektywne działanie mechaniczne.
 • Dysze kierunkowe, które również obracają się i są w stanie dostarczyć większą objętość płynu czyszczącego, zapewniając bardziej intensywne działanie mechaniczne na ściany zbiornika.

Cztery czynniki systemu CIP

System samooczyszczania (CIP) obejmuje cztery czynniki, które wpływają na proces mycia:

 • Czynnik temperaturowy: Temperatura roztworu czyszczącego wpływa na jakość mycia.
 • Czynnik chemiczny: Stężenie roztworu czyszczącego odgrywa rolę w skuteczności mycia.
 • Czynnik mechaniczny: Działanie mechaniczne, jako moment mycia, jest ważne dla usuwania zanieczyszczeń.
 • Czynnik czasowy: Ważny jest również czas mycia.

Zmieniając te czynniki, można zoptymalizować jakość mycia. Na przykład, zwiększenie działania mechanicznego może zrekompensować zmniejszenie innych czynników, takich jak temperatura, stężenie roztworu czyszczącego i czas mycia.Cechy mycia małych pojemników

Ważnym aspektem mycia małych pojemników jest efektywne spływanie roztworu czyszczącego po ściankach i unikanie zatrzymywania go wewnątrz pojemnika. Zapewnia to mechaniczne działanie na całej powierzchni. W tym celu ważne jest utrzymanie minimalnego poziomu roztworu czyszczącego wewnątrz zbiornika, aby zapobiec stagnacji.
Wybór pompy do wypompowywania roztworu czyszczącego jest również ważny, aby uniknąć ewentualnych problemów z zatorami. Różne typy pomp mogą mieć różną wrażliwość na dostarczanie płynu i blokady powietrzne, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze sprzętu.
Ogólnie rzecz biorąc, mycie małych zbiorników wymaga dbałości o szczegóły i optymalizacji procesu, aby zapewnić skuteczne usuwanie zanieczyszczeń i spełnienie standardów higieny w wielu branżach.


W przypadku małych zbiorników utrzymanie równowagi między dostarczaniem i pompowaniem roztworu czyszczącego jest kluczowym wyzwaniem. Należy unikać przepełnienia zbiornika, a jednocześnie zapewnić wystarczające działanie mechaniczne na zanieczyszczenia. Przezwyciężenie tej trudności wymaga zastosowania następujących metod:
1.Poziom detergentu: Monitorowanie poziomu detergentu wewnątrz zbiornika. W tym celu należy użyć czujników poziomu, które mogą sterować pompą w celu utrzymania optymalnego poziomu cieczy. Wybierz czujniki, które działają niezawodnie nawet w wilgotnych warunkach.

2. Zapobieganie zawirowaniom: Jeśli podawanie i pompowanie roztworu czyszczącego odbywa się od dołu, należy zwrócić uwagę na możliwość powstania lejka. Aby zapobiec powstawaniu lejka, można zastosować rozwiązania konstrukcyjne, takie jak żebra poprzeczne.

3. Dodatkowe głowice: Jeśli wewnątrz zbiornika znajdują się mieszadła lub inne przeszkody, należy rozważyć zainstalowanie dodatkowych głowic myjących, które zapewniają mechaniczne działanie we wszystkich obszarach, w tym na dnie łopatek mieszadła.

4. Systemy monitorowania: Ważne jest wdrożenie systemów monitorowania, które pomogą śledzić parametry mycia w celu zapewnienia jakości procesu i identyfikacji problemów. Może to obejmować monitorowanie temperatury, stężenia roztworu i innych ważnych parametrów.

5. Automatyzacja: Im bardziej zautomatyzowany proces mycia, tym mniejsza zależność od interwencji człowieka. Należy dążyć do jak największej automatyzacji systemu CIP, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić stałą jakość mycia.

6. Wybór systemu CIP: Podejście do wyboru systemu CIP zależy od konkretnego zastosowania. Należy wziąć pod uwagę rodzaj zbiorników, stopień zabrudzenia, zapotrzebowanie na różne głowice myjące, stężenia detergentów i inne czynniki, aby znaleźć najlepszy system dla każdego zastosowania.

7. Wydajność głowicy myjącej: Rozważ różne typy głowic myjących, takie jak statyczne i obrotowe. Głowice obrotowe są często bardziej wydajne ze względu na ich zdolność do zapewnienia bardziej jednolitego i intensywnego działania mechanicz

8. Monitorowanie głowicy obrotowej: Jeśli używane są głowice obrotowe, należy wybrać modele z czujnikami obrotów, które umożliwiają monitorowanie i kontrolowanie stanu sprzętu.

Ogólnie rzecz biorąc, skuteczny system samooczyszczania (SIS) dla małych zbiorników wymaga starannego planowania, automatyzacji i monitorowania, aby zapewnić optymalną jakość mycia i zminimalizować ryzyko.