|
|
 • /

Vasyl' Mazov

Wiodący ekspert w dziedzinie rozwiązań IT i Internetu rzeczy (IIoT)
20 lat w przemyśle spożywczym i inżynierii

Wykształcenie wyższe - systemy automatyczne i produkcja.

Szkolenia z zakresu ERP, LIMS, MES, IoT i innych rozwiązań.

Projekty
 • Wdrożenie systemu zarządzania produkcją w 3 zakładach AB InBev;
 • Zaprojektowanie i wdrożenie systemu MES (Manufacturing Execution System) dla AB InBev;
 • Wdrożenie systemu rozliczania półproduktów w celu wyszukiwania strat produkcyjnych w całym łańcuchu produkcji piwa dla wszystkich zakładów AB InBev, w tym funkcjonalność śledzenia zawartości partii produktów w surowcach pierwotnych;
 • Projektowanie, rozwój i wdrażanie systemów automatyki dla stacji SIP zgodnie ze standardami Mondelez International;
 • Projektowanie, rozwój i wdrażanie systemów automatyki dla urządzeń technologicznych do produkcji piwa bezalkoholowego Heineken zgodnie ze standardami korporacyjnymi klienta;
 • Wdrożenie systemu monitorowania przestojów i poprawy wydajności (OEE) dla linii pakujących Wimm-Bill-Dann (PepsiCo);
 • Wprowadzenie skanowania 3D i modelowania 3D urządzeń technologicznych dla Mondelez International;
 • Opis i wdrożenie nowoczesnych procesów biznesowych do zarządzania projektami z wykorzystaniem rozwiązań Microsoft.
Osiągnięte wyniki
 • Pomyślne przejście wszystkich zakładów AB InBev na nowy system zarządzania SAP ERP:

- kontrola produkcji;

- kontrola jakości;

- zarządzanie konserwacją.

 • Integracja wygodnego interfejsu do śledzenia partii w produkcji przy użyciu SAP ERP;
 • Wpływ na zmniejszenie strat w produkcji piwa do 7,5%;
 • Walidacja stacji CIP od ukraińskiego producenta w celu zaopatrzenia dowolnego zakładu na świecie dla Mondelez International Corporation;
 • Ponad 50% redukcja błędów w projektowaniu linii technologicznych z wykorzystaniem skanowania 3D i koordynacji modeli 3D ze specjalistami ds. jakości i obsługi urządzeń;
 • Wdrożenie przejrzystego i wygodnego systemu zarządzania projektami z wykorzystaniem narzędzi Microsoft.