|
|
 • /

Yaroslav Minenko

Kierownik projektu
6 lat w przemyśle spożywczym i inżynierii.
Wykształcenie wyższe - inżynier mechanik.
Projekty
Projekty pod klucz:
 • Browar: Modernizacja chłodni;
 • Cukiernia: Obsługa płynnych składników;
 • Mleczarstwo: Modernizacja linii technologicznych.
Projektowanie i wdrażanie sprzętu:
 • Różne stacje CIP i modernizacja systemów;
 • Syropownie;
 • Pasteryzatory liniowe;
 • Sprzęt dozujący.
Osiągnięte wyniki
 • > 20 projektów wdrożonych od etapu projektowania do produkcji komercyjnej.
 • Projekty spełniają wysokie standardy naszych klientów, takich jak Heineken, Inbev-Efes, Mondelez, Nestle, Parmalat, Danon.
 • Elastyczność w proponowaniu naszym klientom efektywnych kosztowo i najlepszych w swojej klasie rozwiązań.