|
|
  • /
  • /

Rozwiązywanie problemów z pasteryzacją: Historia sukcesu klienta

W świecie produkcji żywności i napojów utrzymanie najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa ma ogromne znaczenie. Pasteryzacja, kluczowy proces zapewniający bezpieczeństwo i trwałość produktu, może czasami stanowić wyzwanie. W tym wpisie na blogu przeanalizujemy rzeczywiste studium przypadku, w którym klient napotkał problemy związane z pasteryzacją swojego sprzętu i jak skutecznie rozwiązał problem z pomocą systemów monitorowania i doświadczonych inżynierów procesu.
Wyzwanie:
Nasz klient, producent napojów, napotkał poważny problem z pasteryzatorem. Pomimo wcześniejszego działania na wymaganym poziomie pasteryzacji wynoszącym 300 jednostek pasteryzacji (PU), sprzęt nie osiągał już pożądanego poziomu. Ta rozbieżność budziła obawy, ponieważ bezpośrednio wpływała na bezpieczeństwo mikrobiologiczne produktu i okres przydatności do spożycia.
Rozwiązanie:

Aby rozwiązać ten problem, klient zwrócił się o ekspertyzę do Viravix Engineering i ich doświadczonego dyrektora, Yuriy Fedyaj. Yuriy i jego zespół wykorzystali system monitorowania QiVisor, który pozwolił im szczegółowo przeanalizować proces pasteryzacji i zidentyfikować pierwotną przyczynę problemu.


Dzięki systemowi monitorowania Yuriy odkrył, że pasteryzator był początkowo ustawiony na 50 PU, przeznaczony do pasteryzacji piwa, zamiast wymaganych 300 PU dla lemoniady. To nieprawidłowe ustawienie doprowadziło do niestabilności jednostek pasteryzacji, a następnie spadku ciśnienia i przepływu, co skutkowało przegrzaniem produktu.


Dzięki szybkiemu zidentyfikowaniu błędu, zespół był w stanie szybko naprawić sytuację i zapobiec dalszym uszkodzeniom produktu. Niezwłocznie dostosowano ustawienia pasteryzacji i przywrócono prawidłowy poziom PU.

Korzyści z systemów monitorowania:

Pomyślne rozwiązanie problemu pasteryzacji zostało w dużej mierze przypisane wdrożeniu systemu monitorowania QiVisor. To zaawansowane narzędzie IoT umożliwiło gromadzenie i analizę danych w czasie rzeczywistym, zapewniając cenny wgląd w proces pasteryzacji. Dzięki QiVisor klient mógł monitorować kluczowe parametry, takie jak ciśnienie, poziom, gęstość, temperatura i inne, zapewniając płynne działanie swojego zakładu pasteryzacji.


System monitorowania nie tylko pomógł szybko zidentyfikować błąd, ale także zaoferował kilka innych korzyści. Umożliwił inżynierowi procesu zdalną analizę danych, eliminując w ten sposób potrzebę wizyt na miejscu. Ponadto system zapewniał powiadomienia i alerty o wszelkich odchyleniach od pożądanych parametrów, umożliwiając natychmiastowe podjęcie działań naprawczych.

Wyciągnięte wnioski i przyszła optymalizacja:

Doświadczenie klienta służy jako cenna lekcja dla innych producentów żywności i napojów. Wdrożenie solidnego systemu monitorowania, takiego jak QiVisor, może znacznie zwiększyć wydajność procesu, zmniejszyć straty produktu i zapewnić zgodność z normami branżowymi.


Co więcej, to studium przypadku podkreśla znaczenie odpowiedniego szkolenia i zapoznania się z ustawieniami sprzętu, aby zapobiec błędom podczas produkcji. Inwestując w programy szkoleniowe dla pracowników i ciągłe doskonalenie, producenci mogą zminimalizować ryzyko wystąpienia podobnych problemów w przyszłości.

Wnioski:

Pomyślne rozwiązanie problemu pasteryzacji, przed którym stanął nasz klient, pokazuje znaczący wpływ systemów monitorowania i doświadczonych inżynierów procesowych w przemyśle spożywczym i napojów. Wykorzystując zaawansowane technologie i wiedzę ekspercką, firmy mogą pokonywać wyzwania, optymalizować swoje procesy i dostarczać konsumentom bezpieczne produkty wysokiej jakości.

Jeśli jesteś producentem żywności i napojów doświadczającym problemów z pasteryzacją, nie wahaj się szukać profesjonalnej pomocy i rozważ wdrożenie niezawodnego systemu monitorowania. W ten sposób możesz chronić reputację swojej marki, zapewnić bezpieczeństwo produktów i usprawnić swoje działania w celu osiągnięcia długoterminowego sukcesu.